Εγγύηση ελαστικών KUMHO

Το vulkanizater.gr σας παρέχει εγγύηση αντικατάστασης των ελαστικών που εισάγει και διανέμει με αντίστοιχα ελαστικά KUMHO, ίδιας αξίας και ίδιου τύπου, για οποιοδήποτε μη επισκευάσιμο πρόβλημα, μέχρι ένα (1) χρόνο ή 15.000 χλμ. από την ημερομηνία αγοράς των ελαστικών, όποιο από τα δύο επέλθει νωρίτερα.

Η κάρτα εγγύησης ισχύει έως την αναγραφόμενη σε αυτήν ημερομηνία λήξης. Αποτελεί εργοστασιακή εγγύηση και εγγύηση αντικατάστασης ελαστικών σύμφωνα με τους όρους & προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν κείμενο & ισχύει μόνο για ελαστικά KUMHO.

 

Σε περίπτωση χρήσης της πρέπει να προσκομίσετε μαζί και την απόδειξη αγοράς των ελαστικών σας.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Καλύπτει τα ελαστικά KUMHO από ενδεχόμενο κατασκευαστικό ελάττωμα και πιθανή αστοχία υλικού.

 

Όροι και προϋποθέσει εργοστασιακής εγγύησης ελαστικών:

1.     Όλα τα ελαστικά καλύπτονται με εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) χρόνια ή 40.000 χλμ. από την ημερομηνία τοποθέτησής τους, όποιο από τα δύο επέλθει νωρίτερα.

2.      Η αντικατάσταση του ελαστικού προϋποθέτει ελάττωμα ή αστοχία υλικού του ίδιου και εξαιρεί κάθε βλάβη/ζημία που οφείλεται σε εσκεμμένη ενέργεια ή αμέλεια του χρήστη ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

3.      Όλα τα ελαστικά αποζημιώνονται βάση του εναπομείναντος βάθος πέλματος.

4.      Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε πάντα την μέγιστη πίεση στα ελαστικά σας που ορίζει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου σας, ώστε να επιτύχετε την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, οικονομία καυσίμου, χαμηλότερο θόρυβο κύλισης και την προστασία των ελαστικών - ζαντών και μηχανικών μερών του αυτοκινήτου σας.

5.      Με την επίδειξη της κάρτας εγγύησης και την απόδειξη αγοράς από μέλη του δικτύου διανομής της εταιρείας KUMHO.

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Καλυπτόμενα ελαστικά

   KUMHO

   Καινούρια ελαστικά αγορασμένα από το επιλεγμένο δίκτυο συνεργατών.

   Ελαστικά επιβατικών οχημάτων, SUV και 4x4. (Εξαιρούνται τα Off-Road).

   Απαραίτητη η αγορά και τοποθέτηση τεσσάρων (4) ελαστικών στο όχημα σε επιλεγμένους συνεργάτες της KUMHO.

   Σε περίπτωση κατάργησης κάποιου τύπου ελαστικού, αυτό θα αντικαθίσταται από την εταιρεία με άλλο εφάμιλλων χαρακτηριστικών.

 

Περίοδος κάλυψης

Η περίοδος κάλυψης των ελαστικών ισχύει για 12 μήνες από την αγορά ή 15.000 διανυθέντα χιλιόμετρα από αυτήν, οποιοδήποτε γεγονός εκ των δύο επέλθει νωρίτερα.

Αντικείμενο κάλυψης

   Καλύπτονται τυχαίες ζημιές ελαστικών που δεν επιδιορθώνονται, όπως χτύπημα σε πεζοδρόμιο ή λακκούβες, κοψίματα κλπ., εφόσον τα ελαστικά έχουν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζονται και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει την αντικατάσταση του/ων ελαστικού/ών για μία μόνον φορά, ανεξαρτήτως του αριθμού των ελαστικών που υπέστησαν ζημιά.

   Ο καταναλωτής επιβαρύνεται μόνο με το κόστος τοποθέτησης και τυχόν άλλων εργασιών κατά τη διαδικασία αντικατάστασης του ελαστικού και όχι με το κόστος του ελαστικού.

Εξαιρέσεις από το πρόγραμμα εγγύησης

   Η ζημιά που προκαλείται από κλοπή, φωτιά, ατύχημα οδηγού-ιδιοκτήτη ή κακόβουλη ενέργεια π.χ. μαχαίρωμα κλπ.

   Η ζημιά από μηχανικές βλάβες, π.χ. ελλαττωματικά αμορτισέρ, έλλειψη ευθυγράμμισης, ελλιπής συντήρηση κλπ.

Υποχρεώσεις καταναλωτή

   Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης, είναι η νόμιμη κατοχή και

Απαραίτητη επίδειξη της κάρτας εγγύησης.

   Αν και εφόσον προκύψει ζημιά σε ελαστικό που καλύπτεται από το παρόν πρόγραμμα εγγύησης, ο καταναλωτής υποχρεούται να προσκομίσει και παραδώσει στον επιλεγμένο συνεργάτη της KUMHO την κάρτα εγγύησης, καθώς και το/α ελαστικό/ά που προέκυψε η ζημιά, το/α οποίο/α και θα παραμένει/ουν στο

 

Κατάστημα του συνεργάτη.

   Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του καταναλωτή με τους παραπάνω όρους, το αίτημα αντικατάστασης για ελαστικό με ζημιά δεν θα γίνεται δεκτό και η εγγύηση των ελαστικών παύει να ισχύει.

Σημείωση: η παροχή εγγύησης στα ελαστικά KUMHO σημαίνει και την παράλληλη αποδοχή των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος εγγύησης ελαστικών του VULKANIZATER.GR εκ μέρους του καταναλωτή.